Choď na obsah Choď na menu
 


Holice

 

HOLICE, Dekanát Šamorín, Bratislavská arcidiecéza, tel.: 031/ 554 51 31, VÝVOJ NÁZVU: 1940–1945 Gelle, 1945–1948 Gala, 1948– Holice, Holice na Ostrove – neúradný názov, napr. v úradnom schematizme z r. 1993, Gelya, maď.: Gelle, VÝVOJ NÁZVU PREDCHODKYNE – KOSTOLNÁ GALA: Egyhazos – Gelle - 1773, Egyházos – Gelle - 1773, Egyhás – Gelle - 1786, Egyházas – Gelle - 1808, Egyházgelle - 1863 - 1920, 1938 - 1940, Eďházgelle - 1927 – katolícky schematizmus, Kostolná Gala - 1927 - 1938, Egyház – Gelle - 1927 – 1938, ADRESA: RKFÚ, 930 34 Holice, č. d. 1, tel.: 00421 – 31/ 554 51 31, 0910/ 209 472, faraholice@mail.t-com.sk, http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-5-sk, KŇAZ: administrátor Myjavec Pavol, PaedDr., PhD. (od 15. 7. 2004 – aj k r. 2013), PREDCHODCOVIA - farári: 10. 6. 1873 - Bartal Ladislav, JUDr., 1906 - aj k r. 1927 - Miklós Placidus Imrich, do r. 1949 (kedy bol ako politicky prenasledovaný uväznený) - Győri Miksa, 1988 - 30. 6. 1995 - Pati Karol František, OPraem, 1. 7. 1995 - 14. 7. 2004 - Lormusz Ján, kapláni: 1877 - Huszár Štefan, 1898 - 1901, 1902 - 1906- Miklós Placidus Imrich, 1900 - 1901 - Boda Mikuláš, 1911 - Stiblo Ľudovít, 1925 - Mihalkovič Jozef, 1927 - Kudlicska Róbert, 1936 – Mészáros Árpád, 1995 - Balla Gáspár, RODÁCI: Mikus Csaba (v r. 2011/2012 – bohoslovec 3. ročníka), OBYVATEĽSTVO – k r. 2001 1824, 1751 Maďarov (96,00%), k r. 1992 – spolu s filiálkami: 3 799, 3 291 rím. kat., 54 krstov, 33 sobášov, 41 pohrebov, k r. 1991: 1813, 1768 Maďarov (97,52%), k r. 1910: 235, 182 rím. kat. 52 ev. a. v., 1 kalvín, Maďari, k r. 1840: 196, 178 rím. kat., 18 židov, Kostol sv. Petra a Pavla (1253), FILIÁLKY: Blatná na Ostrove, Csentőfa, Čechová, Lúč na Ostrove, Vieska, MIESTNE ČASTI: Beketfa, Čechová, Kostolná Gala, Malá Budafa, Póšfa, Stará Gala, Veľká Budafa, Z HISTÓRIE: Existencia fary je doložená k r. 1253, obyvatelia sa v r. 1562 stali evanjelikmi, katolícka farnosť obnovená v r. 1634, matriky sú vedené od r. 1686, k r. 1917 boli filiálkami: Beketfa, Csallóközpósfa, Čechová, Csentőfa, Malá Budafa, Dunakisfalud, Kislúcs, Veľká Budafa, Nagylúcs, Stará Gala, Sárosfa, k r. 1927 bol filiálkou farnosti Holice aj Malá Lúč – nástupnickou farnosťou zaniknutej obce Malá Lúč je Lúč na Ostrove, K r. 1927 patrili k farnosti aj dve osady: Újmajor a Nádaslak, obec Holice vznikla v r. 1940 zlúčením obcí: Kostolná Gala, Beketfa, Póšfa a Stará Gala, cirkevné usporiadanie nebolo dotknuté, farnosť sa len premenovala z Kostolnej Gale na Galu (slov.: Holice), v r. 1960 pričlenené obce Budín a Čechová, k r. 1993 boli filiálkami len Blatná na Ostrove a Lúč na Ostrove, pred r. 2012 boli Csentőfa a Čechová len osadami, Vieska nebola ani filiálkou, ani osadou – a to nikde v diecéze, ĎAĽŠIE INFO: Magyar Katolikus Lexikon

Holice - Beketfa (Beketfa - 1773, 1786, 1808, 1863, 1873 – 1940, Beketfalva - 1808, 1863), k r. 1927 filiálka farnosti Holice, obec, ktorá zanikla zlúčením s obcami: Kostolná Gala, Póšfa a Stará Gala v r. 1940 do obce Holice, k r. 2012 miestna časť obce Holice

Holice - Stará Gala (Ó – Gelle - 1773, 1808, O – Gelle - 1786, Ógelle – 1863 - 1920, 1938 - 1940, Stará Gala – 1927 - 1938), k r. 1927 filiálka farnosti Holice, obec, ktorá zanikla zlúčením s obcami: Kostolná Gala, Beketfa, Póšfa a v r. 1940 do obce Holice, k r. 2012 miestna časť obce Holice

Holice - Póšfa (1773 Póósfa, 1786 Poschfa, 1808, 1863–1907, 1927–1938 Pósfa, 1913, 1938–1940 Csallóközpósfa, 1920 Csallóközpósfa, Pósfa), k r. 1927 filiálka farnosti Holice, obec, ktorá zanikla zlúčením s obcami: Kostolná Gala, Beketfa a Stará Gala v r. 1940 do obce Holice, k r. 2012 miestna časť obce Holice

Budín (1940–1948 Budafalva, 1948–1960 Budín), obec vytvorená v r. 1940 a zaniknutá v r. 1960 na území obce Holice (k r. 1960 – aj k r. 2012), Z HISTÓRIE: 1940 - 1960 zlúčené obce Malá Budafa a Veľká Budafa do obce Budafalva (od r. 1948 Budín), v r. 1960 sa však obe obce osamostatnili a samostatne pripojili k obci Holice a tvoria jej miestne časti Veľká Budafa a Malá Budafa, v cirkevnom usporiadaní však už k r. 2012 netvoria ani filiálku a ani osadu

Budafalva, viď: Budín, obec vytvorená v r. 1940 a zaniknutá v r. 1960 na území obce Holice (k r. 1960 – aj k r. 2012)

Holice - Malá Budafa (Kis – Budafa - 1773, 1808, 1927 – 1938, Kisch – Budafa - 1786, Kisbudafa – 1863 - 1920, 1938 - 1940, Malá Budafa – 1927 - 1938), Z HISTÓRIE: k r. 1927 filiálka farnosti Holice, v r. 1940 bola obec zlúčená s obcou Veľká Budafa do obce Budafalva (od r. 1948 Budín), v r. 1960 sa však obe obce osamostatnili a samostatne pripojili k obci Holice a tvoria jej miestne časti Veľká Budafa a Malá Budafa, v cirkevnom usporiadaní však už k r. 2012 netvoria ani filiálku a ani osadu

Holice - Veľká Budafa (Nagy – Budafa - 1773, 1786, 1808, 1927 – 1938, Nagybudafa – 1863 - 1920, 1938 - 1940, Veľká Budafa - 1927 - 1938), Z HISTÓRIE: k r. 1927 filiálka farnosti Kostolná Gala, v r. 1940 bola obec zlúčená s obcou Malá Budafa do obce Budafalva (od r. 1948 Budín), v r. 1960 sa však obe obce osamostatnili a samostatne pripojili k obci Holice a tvoria jej miestne časti Veľká Budafa a Malá Budafa, v cirkevnom usporiadaní však už k r. 2012 netvoria ani filiálku a ani osadu

Holice - Čechová (Cséfa - 1773, 1808, 1863, 1920, 1888 - 1907, 1927 – 1938, Cscheffa - 1786, Cséfalva - 1808, 1863, 1873 - 1882, 1913, 1920, 1938 - 1948, Čechová - 1948 - 1960, maď.: Cséfalva), OBYVATEĽSTVO (k r. 1927): 161 obyvateľov, 157 rím. kat., 1938 - 1944 pričlenená k Maďarsku, RODÁCI: Pöthe Móric (narodený 16. 9. 1884), Z HISTÓRIE: k r. 1927 filiálka farnosti Kostolná Gala, v r. 1940 pričlenená k Čechovej obec Čentőfa, v r. 1960 bola Čechová pripojená k Holiciam a stala sa ich miestnou časťou, pred r. 2012 bola Čechová len osadou farnosti Holice, k r. 2012 miestna časť obce Holice

Čentőfa (Csentőfa - 1773, 1808, 1863 - 1940, Cschentőfa - 1786), filiálka farnosti Holice, OBYVATEĽSTVO - k r. 1927: 153 obyvateľov, 153 rím. kat., Z HISTÓRIE: k r. 1927 filiálka farnosti Kostolná Gala, pred r. 2012 bola Čentőfa len osadou farnosti Holice, k r. 2001 netvorí táto bývalá obec ani ZSJ

Blatná na Ostrove (Saralia, Sarosfa - 1773, Sárosfa - 1773, 1808, 1863 - 1920, 1927 - 1938, 1938 – 1945, 1945 – 1948, Schároschfa - 1786, Sárosfalva - 1808, Blatná na Ostrove - 1927 - 1938, 1945 - 1948, 1948, maď.: Sárosfa), filiálka farnosti Holice, Dekanát Šamorín, Bratislavská arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO - k r. 1992: 806, 630, Kaplnka Najsvätejšej Trojice (1771), Z HISTÓRIE: k r. 1927 filiálka farnosti Kostolná Gala,

Lúč na Ostrove (Luche, maď.: Nagylúcs), filiálka farnosti Holice, Dekanát Šamorín, Bratislavská arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO - k r. 1992: 716, 632 rím. kat., Kaplnka sv. Anny (1884), Z HISTÓRIE: Obec vznikla v r. 1960 zlúčením obcí Malá Lúč a Veľká Lúč

Lúč na Ostrove - Malá Lúč (Kis – Lucse - 1773, Kisch – Lucsche - 1786, Kis – Lúcse - 1808, Kis – Lőcs - 1808, Kisliucs - 1863, Kislucs - 1863, Kislucs - 1873 - 1888, Kislúcs - 1892 - 1920, 1938 - 1945, Malá Lúč - 1927 - 1938, 1945 - 1948, 1948 – 1960, Kis – Lúcs -1927 - 1938, 1945 - 1948), zaniknutá obec v r. 1960 zlúčením s obcou Veľká Lúč do obce Lúč na Ostrove, k r. 1927 filiálka farnosti Holice, k r. 2001 – miestna časť obce Lúč na Ostrove

Lúč na Ostrove - Veľká Lúč (Nagy – Lucse - 1773, Nagy – Lucsche - 1786, Nagy – Lúcse - 1808, Nagy – Lőcs -1808, Nagyliucs -1863, Nagylucs -1863, 1873 – 1888, Nagylúcs – 1892 - 1920, 1938 - 1945, Veľká Lúč – 1927 - 1938, 1945 - 1948, Nagy – Lúcs - 1927 - 1938, 1945 - 1948, Veľká Lúč – 1948 - 1960), zaniknutá obec v r. 1960 zlúčením s obcou Malá Lúč do obce Lúč na Ostrove, k r. 1927 filiálka farnosti Holice, k r. 2001 – miestna časť obce Lúč na Ostrove

Vieska (Kisfalud - 1773, 1808, 1863 - 1907, 1913, 1920, 1938 - 1945, 1945 – 1948, Dunakisfalud - 1913, 1920, 1938 - 1945, 1927–1938, Vieska – 1945 - 1948, 1948 - 1966, 1990), filiálka farnosti Holice, Dekanát Šamorín, Bratislavská arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO (k r. 1993): Z HISTÓRIE: k r. 1927 filiálka farnosti Kostolná Gala, obec bola v r. 1966 – 1990 súčasťou obce Orechová Potôň, v r. 1990 opäť samostatná

Újmajor, k r. 1927 osada farnosti Holice

Nádaslak, k r. 1927 osada farnosti Holice

Zoznam farností Dekanátu Šamorín

Celoslovenský zoznam farností


 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.